Inicio

Comité Asesor GALISENIOR 2016

 • Dª. CARMEN ORGEIRA NAYA

SUBDIRECTORA XERAL DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE POLÍTICA SOCIAL

 • D. JOSÉ SELAS SOUTO

XEFE TERRITORIAL
DPTO. TERRIT. DA CONS. DE POLÍTICA SOCIAL

 • Dª. MARÍA SOFÍA GODOY GÓMEZ-FRANQUEIRA

CONCELLEIRA DE ASUNTOS SOCIAIS, SANIDADE, IGUALDADE E VOLUNTARIADO
CONCELLO DE OURENSE

 • D. JOSE JUAN CERDEIRA LOIS

DIRECTOR DA AREA DE BENESTAR
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

 • D. JUAN JOSÉ CASTRO DOMÍNGUEZ

RESPONSABLE CENTROS SOCIOASISTENCIALES
ABANCA, S.A. – FUNDACIÓN ESPECIAL OBRA SOCIAL

 • D. MANUEL GANDOY CREGO

DIRECTOR DA TITULACIÓN DE XERONTOLOXÍA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 • D. XOSÉ MANUEL CID FERNÁNDEZ

VICEDECANO FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
UNIVERSIDADE DE VIGO - CAMPUS DE OURENSE

 • D. JOSÉ MANUEL MAYÁN SANTOS

CATEDRÁTICO DE ENFERMARÍA XERIÁTRICA E XERONTOLOGÍA DA USC
DIRECTOR DO INSTITUTO XERONTOLÓXICO GALEGO

 • Dª. ANA MASEDA RODRÍGUEZ

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN XERONTOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA - FACULTAD DE CIENCIAS DA SAÚDE

 • D. JOSÉ LUIS GAVELA VARELA

PRESIDENTE FUNDACIÓN SAN ROSENDO

 • D. PEDRO FERNÁNDEZ MIGUÉLEZ

DIRECTOR DE ZONA
GERIATROS OURENSE CENTRO

 • D. VÍCTOR GONZÁLEZ MEIZOSO

XERENTE
COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA - COTSG

 • D. AURELIO PRADO RODRÍGUEZ

VICEPRESIDENTE DA XUNTA DE GOBERNO E INTEGRANTE DO GRUPO DE ESTUDOS E INTERV. XERAGÓXICA (GEIX)
COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA

 • D. JOSÉ PIÑEIRO BERNÁRDEZ

PRESIDENTE
CONFEDERACION GALEGA DE ORGANIZACIÓN DE MAIORES (COGAMA)

 • D. JOSÉ ANDRADE PAZ

PRESIDENTE
ASOCIACIÓN GALEGA DE PENSIONISTAS (ASOGAPEN)

 • Dª. MARÍA LUISA ANSORENA HORTEGA

PRESIDENTA
FEDERACIÓN TERRITORIAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS DE GALICIA (UDP) (FETEGA)

 • D. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ IGLESIAS

PRESIDENTE
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PENSIONISTAS E XUBILADOS DE OURENSE (UDP)

 • D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

DELEGADO
SECOT - SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA

 • Dª. MAR GARCÍA SEÑORÁN

DECANA FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
UNIVERSIDADE DE VIGO - CAMPUS DE OURENSE

 • Dª. MÓNICA SERRANO SOTO

VOGAL DA XUNTA DE GOBERNO E COORDINADORA DO GRUPO DE ESTUDOS E INTERVENCIÓN XERAGÓXICA (GEIX)
COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA

 • D. JOSÉ PIÑEIRO BERNÁRDEZ

PRESIDENTE
CONFEDERACION GALEGA DE ORGANIZACIÓN DE MAIORES (COGAMA)

 • D. JOSÉ ANDRADE PAZ

PRESIDENTE
ASOCIACIÓN GALEGA DE PENSIONISTAS (ASOGAPEN)

 • D. JACOBO RUBÍN ÁLVAREZ

RESPONSABLE DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
CASER RESIDENCIAL, S.A.U.

 • Dª. MARÍA DEL CARMEN BONET FERNÁNDEZ

DIRECTORA CENTRO DE MAIORES
ABANCA, S.A. – OBRA SOCIAL

 • D. FELIPE FERREIRO FEIJOÓ

PRESIDENTE PROVINCIAL
CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA EN OURENSE

 • Dª. MARIA LUISA JUSTO MEDEIROS

COORDINADORA AULAS DE LA 3ª EDAD
ATEGAL OURENSE

 • D. GERARDO PRADA HERVELLA

DIRECTOR
CEGAPSE

 • D. ALBERTO VAQUERO GARCÍA

COORDINADOR DAS AULAS DE MAIORES DO CAMPUS DE OURENSE
UNIVERSIDADE DE VIGO

 • Dª MARÍA PAZ GÓMEZ DEL VALLE OCHOA

PRESIDENTA
ASOCIACION DIABÉTICA AURIA

 • D. ALEJANDRO RUBÍN CARBALLO

DIRECTOR XERENTE
EXPOURENSE

 • Dª. EMMA GONZÁLEZ DIÉGUEZ

DIRECTORA ADXUNTA
EXPOURENSE

 Tódolos dereitos reservados Aviso legal - 2017 - info_galisenior@galisenior.es